Zimní obnova Manželských setkání 50+

Zimní obnova Manželských setkání 50+
Zimní obnova pro absolventy letního kurzu Manželských setkání 50+ (akce pro páry, vdovy i vdovce v druhé polovině života)
11 Úno 2022 - 13 Úno 2022
0
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Ing. Švíka Petr, petrsvika.eu, 602773291

Sestupně

Zimní obnova navazuje na letní kurz Manželských setkání 50+, který se konal od 31.7. do 7.8. 2021 a je určena pro absolventy letního kurzu MS50+ v roce 2021, ale i z roků předchozích.

Manželská setkání 50+ jsou zaměřena na manželské páry, vdovy i vdovce, v druhé polovině života.

Vycházejí z konceptu kurzů Manželských setkání a rozšiřují je o témata, která se týkají tohoto období.

Mnozí z nás stojí na prahu změn a cílem kurzu je obnovit/posílit citovou blízkost v partnerství, získat nové dovednosti pro druhou polovinu života.

Základem programu jsou přednášky manželů, doprovodné rituály a zamyšlení se v samotě či dvojicích nebo ve skupinkách.

Kromě trvale aktuálních témat, jako je naplňování potřeb a jejich proměna v druhé polovině života nebo naslouchání s cílem porozumět, se budeme zamýšlet nad životními změnami a novými životními situacemi jako je krize středního věku, odchod dětí z domova, výchova a doprovázení dospělých dětí, péče o stárnoucí rodiče, úbytek sil, nová omezení a nemoci, odchod do důchodu nebo změny v zaměstnání.

Uvědomíme si naše nesplněné naděje a touhy a nebude chybět inspirace, jak uspět v nových rolích tchánů, prarodičů a jak neupadnout do šedi a lhostejnosti v dlouho trvajícím manželství a jak žít aktivní život i v druhé polovině života.

V roce 2019 proběhl nultý ročník s účastí 25 párů a 4 vdov a zrodil se tak nový výhonek velkého díla Manželských setkání, která v České republice působí již od roku 1989.

Kurz je veden v křesťanském duchu, ale je otevřen všem, kterým toto prostředí není cizí. Absolvování alespoň jednoho ročníku základního kurzu Manželských setkání je vhodné.

Kurz je určen i pro vdovy/vdovce nebo i pro jednotlivce, jejichž partner už nemůže ze zdravotních či jiných důvodů absolvovat týdenní program mimo svůj domov.

Vranov 7, Vranov u Brna, Vranov u Brna

Nahrané obrázky